Confidencialitat de les dades

Abril Studio S.L. es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels nostres clients, usuaris i visitants ia complir amb tots els requisits legals en vigor. D’acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Abril Studio S.L. es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure de guardar i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

En conseqüència: Les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinades, únicament i exclusivament, als fins indicats en el formulari que l’usuari empleni. No cedirem a tercers ni vendrem o compartirem les dades dels usuaris. No contactarem amb cap usuari llevat que sigui estrictament necessari per al servei requerit. Així mateix, l’informem del seu dret a exercir, en els termes establerts a la LOPD, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, sent el responsable del fitxer Abril Studio S.L.

1· Responsable


El responsable del tractament de les teves dades personals és ABRIL STUDIO SL, amb domicili al carrer Josep Torres 16/18 baixos int. 08012 Barcelona, i NIF número (d'ara endavant l'EMPRESA).


2· Delegat/da de protecció de dades


Pots contactar-hi a través de l'adreça postal de ABRIL STUDIO, o a través del correu electrònic contact@josepabril.com


3· Com és que disposem de les teves dades de caràcter personal?


Hem obtingut les teves dades de caràcter personal a través de les relacions prèvies que has mantingut amb ISMOBLE, o per les relacions comercials que tens ara amb l’empresa: pot ser que en siguis client, t'hagis registrat com usuari a www.ismoble.com, o ens sol·licitessis informació sobre els nostres productes.


4· Quines dades personals tractem?


Les dades personals que tractem són: - Nom i cognoms - Correu electrònic - Telèfon de contacte Si a més a més ets client, adicionalment tractem: - DNI - Adreça postal


5· Amb quin objectiu tractem les teves dades personals?


Per poder complir amb la nostra missió de contacte comercial i difusió comercial dels nostres productes de roba i complements de disseny, tractem les dades dels nostres subscriptors i usuaris amb aquestes finalitats: - Enviar informació sobre les activitats, comandes, notícies i promocions de JOSEP ABRIL via SMS, telèfon, correu postal o electrònic. - En cas que siguis client/a, que puguis rebre a l'adreça postal indicada les nostres notificacions. Si t’oposes a rebre aquests tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, pots enviar un correu electrònic a l’adreça de la Delegada o del Delegat de Protecció de Dades (contact@josepabril.com) o bé dirigir-li una sol·licitud a la nostra adreça postal.


6· Transmissió de dades a tercers


En el cas de subscriptors/es als butlletins de notícies, cedim les teves dades a una tercera empresa per a les operacions i gestions d'enviament, subscripció, actualització i rebocació. JOSEP ABRIL només cedirà les dades a proveïdors que precisin accedir a aquestes per la prestació de serveis que JOSEP ABRIL els hagi contractat, i amb qui JOSEP ABRIL té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals exigits per la normativa de protecció de la privacitat.


7· Transferències internacionals de dades


JOSEP ABRIL no realitza cap transferència internacional de dades a països que no disposen d'una normativa equivalent a l'europea.


8· Per què podem tractar les teves dades?


El tractament de les teves dades personals com a client dels nostres productes perquè és deriva de les obligacions logístiques de l’esmentada relació. El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats o iniciatives de JOSEP ABRIL similars a les que ja has participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.


9· Termini


Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb JOSEP ABRIL i, després de finalitzada la relació per la raó que sigui, durant els terminis de prescripció legal que siguin d’aplicació (actualment 6 anys per normativa comptable i, si s'escau, 10 anys segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals). Acabats els esmentats terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades.


10· Quins són els teus drets en relació a les dades?


Pots accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podràs sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular. Podràs revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a contact@josepabril.com. Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació: - Al nostre Delegat o Delegada de Protecció de Dades, a través de les adreces postal o electrònica indicades. - Davant de la Agencia Española de Protección de Datos, tant a la seu electrònica com per correu postal.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead O Reset password